Tečaj italijanščine po metodi Superlearning Karnion

Italijanščina velja za enega najbolj romantičnih jezikov, dodatna bližina Italije, sama popularnost jezika veliko Slovencev prepriča v učenje tega jezika.

Kar dodatno olajša učenje italijanščine je dejstvo, da smo precej dobro seznanjeni že s samim jezikom zaradi bližine, ter tudi zaradi same generalne rabe posameznih italijanskih izrazov. Jezik je tudi privlačen zaradi same kulturne in umetnostne komponente. Prav tako se veliko posameznikov odloča za učenje zaradi same poslovne rabe jezika, saj se množična uporablja tudi na mednarodnem trgu.

Tečaj italijanščine po metodi Superlearning Karnion

V centru Karnion uporabljamo učinkovito ter cenjeno metodo kombinacije poslušanja jezika v alfa stanju, ki nam omogoča, da si zapomnimo v dolgoročni spomin vsebino kar 4krat hitreje. Kombinacija poslušanja v alfa stanju z individualnim pogovor s profesorjem zagotavljata uspeh.

Izhajajo iz prepričanja, da za znanje jezika nista dovolj le učenje in sama konverzacija v italijanščini, temveč tudi poslušanje. Predpostavljajo, da s samim poslušanjem besed, pridobivamo gradivo za suvereno komunikacijo. Takšen način učenja predstavlja najnaravnejšo obliko učenja, saj smo se tudi maternega jezika naučili sprva preko poslušanja svojih staršev, ki so nam s tem predstavili ogrodje za kasnejšo komunikacijo.

Potek tečaja

Superlearning metoda učenja italijanščine omogoča optimalen rezultat, če se učimo jezika vsaj 4 šolske ure dnevno. Priporočljiv je vsaj 40-urni tečaj, še predvsem za tiste, ki se bodo jezika začeli šele učiti.

Pred samim začetkom tečaja, tečajnika prvo brezplačno testirajo po vseh kriterijih znanja jezika – razumevanje, pisanje, branje, govorjenje. Na podlagi tega testiranja tečajnika razvrstijo na okvirno raven stopnje znanja jezika – od A1 do C2. S tem zagotovijo, da se tečaj povsem prilagodi potrebam posameznika – v kolikor je tečajnik že seznanjen z osnovami, delujejo po principu učvrstitve tega znanja ter nadaljevanja na višjem nivoju znanja. Tako ima posameznik priložnost, da se vsebina ter tempo pridobivanja znanja prilagodita popolnoma njegovim potrebam, in se s tem veselje ob učenju še poveča.

Primerjava s klasičnimi tečaji učenja italijanščine

Metoda učenja, ki jo uporabljajo na Karnionu zagotavlja predvsem hitrejše in bolj učinkovito učenje, saj zagotavljajo, da začetnik pridobi znanje na nivoju B2 v 200 šolskih urah. Medtem klasični tečaji zagotavljajo podobno raven znanja v 800 šolskih urah, učenje v šoli pa bi za to »porabilo«, kar 1074 šolskih urah. Torej je v ospredju predvsem učinkovitost ter sam hiter načina pridobivanja jezika, kar je v današnjem času več kot pomembno, saj smo ljudje vsakodnevno obremenjeni z ogromnim številom obveznosti, in nam prihranek časa veliko pomeni.

Da je učenje jezika res učinkovito, priporočajo učenje jezika vsaj 8 ur dnevno – tako si lahko začetnik v 40 šolskih urah v enem tednu, zagotovi znanje jezika na ravni B2, kar predstavlja osnovno komunikacijo v italijanščini.

 

Vrste tečajev

Karnion ponuja več različnih tečajev, ki se prilagodijo posamezniku glede na njegove potrebe.

Tako poznamo.

  • Tečaj italijanščine za začetnike, ki jamči, da se lahko posameznik po 40 šolskih urah sporazumeva v osnovnih situacijah;
  • Tečaj poslovne italijanščine, ki zagotavlja, da se posameznik nauči vsebin, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje poklica;
  • Tečaj italijanščine kot priprava na izpit, ki nudi pripravo za mednarodne izpite iz italijanščine.

 

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.